Istražujući avanturistički siže kroz različita razdoblja književne povijesti, na kolegiju ćemo pratiti preinake žanrovskog modela, ispitati odnos prema drugim žanrovima te razmotriti njezin status popularne književnosti. Slijedom teorijskih promišljanja avanture, napose iz pera Bahtina, Machereya, Simmela, Agambena i dr., na kolegiju ćemo analizirati odabrana djela avanturističke književnosti kao i njezine mnogobrojne preradbe i satiričke preinake.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 225484
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: ljetni