Obvezni kolegij u 1. semestru poslijediplomskog specijalističkog studija Upravljanje ljudskim potencijalima.

Razina studija: poslijediplomski
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: ljetni