Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 225496
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: ljetni