Cilj kolegija je upoznati polaznike s recentnom produkcijom suvremenog američkog romana. Uvodne sesije nastojat će razložiti problematičnu narav suvremenosti, ukazati na potrebu revidiranja nekih uvriježenih uporaba tog termina i pokušati odrediti ishodišta i granice onoga što imenujemo kao «sada». Budući da je predmet razmatranja američka sadašnjost tematske jedinice kolegija ocrtavaju njezine ključne sastavnice. Rasprava o odabranim književnim tekstovima usredotočit će se na nekoliko pitanja: na koji način književnost upisuje sadašnjost; na koji je način ta sadašnjost predočena u književnom tekstu kao sadržaj ali i kao strategija pisanja; na koji se način književnost odnosi prema toj sadašnjosti. Kolegij uključuje i predavanje i seminarski tip rada.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 52236
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski