Kolegij donosi pregled novijih priloga diskusiji o disciplinarnim odnosima između filozofije i teorije kazališta, napose niz rasprava koje iz filozofijske perspektive promišljaju temeljne aspekte i komponente kazališnog fenomena: instituciju kazališta, odnos dramskog teksta i predstave, izvedbu na pozornici, glumčev nastup i kazališnu recepciju.

Razina studija: poslijediplomski
Semestar: ljetni