Izborni kolegij Zdravstvena zaštita predškolske djece bavi se konceptom zdravlja kroz interdisciplinarnost i holistički pristup. Naglašava ulogu lokalne zajednice, međusektorske suradnje, centara za koordinaciju zdravstvene zaštite. Objašnjava najznačajnije javnozdravstvene probleme zdravlja djece - rast i razvoj djeteta, prehrana trudnica i djece, utjecaj vanjske stimulacije na rani razvoj mozga, fiziologija i poremećaji spavanja, cerebralni napadaji, poremećaji prehrane djece, afektivne respiratorne krize, infekcije dišnih puteva djece, pretilost, najčešće zarazne bolesti djece, imunizacija, najčešće prirođene bolesti, inkluzija, boravak u domovima za nezbrinutu djecu, prventivni interdisciplinarni programi.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 58503
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: ljetni