Metapodaci za upravljanje gradivom (izvanredni studij bibliotekarstva)

Razina studija: ostalo
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: ljetni