Kolegij nudi pregled najvažnijih aspekata recepcije djela Williama Shakespearea u hrvatskoj književnosti, odnosno njegovih relacija spram reprezentativnih djela hrvatskih autora.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 33994
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski