Na kolegiju se obrađuju interkulturalnost i kulturni transferi iz lingvističke perspektive nadopunjen interdisciplinarnim pristupom. U sklopu kolegija analiziraju se i interpretiraju odabrani tekstovi.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117565
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski