E-kolegij koji moraju pronaći i upisati studenti koji su upisali FFZG u ljetnom i jesenskom roku ak. god 2022./2023. u sklopu jednog od zadataka.

Razina studija: ostalo
ISVU šifra kolegija: 777777
Broj ECTS bodova: 0
Semestar: zimski