Studenti će kroz tematska predavanja upoznati ustanove, poduzeća i organizacije u kojima će provesti studentsku praksu te se pobliže upoznati s njihovim djelokrugom rada. U praktičnome dijelu studenti će odraditi stručnu praksu u ukupnom trajanju od 30 nastavnih sati za vrijeme koje će se uz nadzor njima dodijeljenih mentora pobliže upoznati s glavnim poslovima ustanove u kojoj provode stručnu praksu te će i sami sudjelovati u dijelu radnoga procesa. Po okončanju stručne prakse studenti će sastaviti dnevnik stručne prakse prema zadanom predlošku u kojem će zapisati vlastita zapažanja, primjedbe, sugestije, zaključke kao i kritički osvrt.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 235597
Broj ECTS bodova: 2
Semestar: zimski