Cilj kolegija je osposobiti studente za razumijevanje i analizu odnosa između poslodavaca, radnika i njihovih predstavnika (sindikati i radnička vijeća) te vlasti, na različitim razinama - od razine pojedinog poslodavca, preko sektora ili zanimanja do nacionalne i međunarodne razine. Cilj je studentima dati uvid u različite institucionalne modele industrijskih i radnih odnosa kao i odnose moći i institucionalne aranžmane kojima se oblikuje struktura tržišta rada, raspodjela dodane vrijednosti i određivanja plaća. Kroz ovaj predmet cilj je studentima osigurati i priliku za stjecanjem praktičnog i primjenjivog znanja kroz primjenu modela društveno korisnog učenja
U teorijskom dijelu predmet će obraditi slijedeće teme: uvod u političku ekonomiju i institucionalne aranžmane kapitalizma; povijest sindikalnog pokreta; tipovi sindikata; modeli industrijski odnosa i njihova geneza; suvremeni trendovi transformacije industrijskih i radnih odnosa; procesi prekarzacije rada i uloga sindikata u njima; radnička participacija u odlučivanju kod poslodavca; geneza i uloga radničkih vijeća; karakteirstike industrijskih odnosa u Hrvatskoj; uloga i modeli kolektivnog pregovaranja; uloga i vrste industrijskih sukoba i akcija.
Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 235656
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski