Cilj kolegija je uputiti studente u predmet i pojam dramaturgije, s osobitim naglaskom na dubinskim strukturama dramskog teksta kao posebnog književnog tipa koji unaprijed računa s okolnostima svoje kazališne izvedbe. Stoga će kolegij nakon uvoda u stanje istraživanja u ovome području krenuti od temeljne razlike između naratoloških i dramatoloških kategorija analize te sustavno prikazati temeljne kategorije dubinske analize dramskih tekstova: dramsku situaciju, radnju, zaplet i dramsku „priču“, dramski lik, strukturu prostora i vremena te prijenos informacija i strukturu dramske perspektive.


Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 235625
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski