Kolegij je podijeljen na tematske cjeline koje se odnose na svakodnevni život s posebnim osvrtom na stvarnost sveučilišnih studenata. 
Za više informacija, možete pročitati SILLABO II.1

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 215522
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski