Svrha je seminara sustavno proučiti i objasniti sadržaj djela Kritika praktičkog uma filozofa Immanuela Kanta, kao jednog od najvažnijih djela iz etike, u kojem su ključne koncepcije obilježile diskurzivni i praktični razvoj ne samo daljnje etike nego i postale dio općeg kulturnog razvoja suvremene civilizacije u pogledu normiranja međudjelovanja moralnih subjekata i objekata te razvoja moralne senzibilnosti globalnog društva.


Ovaj e-kolegij izvodi se na preddiplomskom studiju i diplomskom studiju.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 78284
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski