Cilj kolegija je upoznavanje i razumijevanje važnih romana moderniteta kao i razumijevanje njihove veze s prethodećom kulturnom i literarnom tradicijom. Kolegij pridonosi boljem poznavanju povijesti i problematike moderne europske književnosti kao i jednoga od najvažnijih modernih tipova romana u komparativnom kontekstu. Na kolegiju će se obrađivati romani iz njemačke, engleske i francuske književnosti (Goethe, Mann, Austen, Stendhal, Flaubert).


Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 235621
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski