U ovom je kolegiju težište na nestandardnim i manje poznatim inačicama engleskog izgovora, s kojima se studenti nemaju prilike detaljnije upoznati u okviru drugih, obaveznih kolegija na studiju anglistike. Na početku kolegija uvode se temeljni pojmovi vezani uz izgovornu varijabilnost: akcent u odnosu na dijalekt, standardne i nestandardne inačice engleskog izgovora, geografska, sociolingvistička i stilska varijabilnost. Studenti se upoznaju s metodama odabira i korištenja postojećih korpusa, kao i stvaranjem vlastitog korpusa na temelju samostalno prikupljenih materijala. 

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 235562
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: ljetni