Przedmiot jest przedmiotem mającym wypełnić lukę w programie polonistycznym. Jest namiastką dialektologii z podstawowymi wiadomościami z onomastyki. Przedmioty takie istnieją na innych studiach polonistycznych, u nas jednak, ze względu na dwuprzedmiotowość, nie ma na nie miejsca. Po wykładzie wstępnym o metodach badań dialektologicznych, o różnicach w podejściu do dialektologii dawniej i dzisiaj, przy pomocy konkretnego materiału oraz opisu cech poszczególnych dialektów jak również zapisu dźwiękowego, przy pomocy analizy toponimów i antroponimów wspólnie dochodzimy do cech różniących poszczególne dialekty. Na przykładzie kaszubskiegio analizie poddane jest socjologiczne podejście do dialektów. Porównanie stanowiska wobec dialektów w Polsce i w Chorwacji prowadzi do wniosków dotyczącyh roli dialektów we współczesnym języku. W zarysie zostanie przedstawiona polska myśl dialektologiczna, udział polskich językoznawców w badaniach chorwackich dialektów. Odnotowane zostaną zjawiska takie jak mazurzenie i cakawizm. Podczas zajęć będzie również mowa o socjolingwistycznym aspekcie dialeków, o gwarach miejskich i socjolektach. W ramach przedmiotu studenci odwiedzą Institut za hrvatski jezik (Atlas lingwistyczny OLA), będą mieli okazję wysłuchać dwu gościnnych wykładów: jednego o cakawizmie i mazurzeniu i drugiego o kaszubszczyźnie.