Cilj kolegija " Provincijalna arheologija 1." je stjecanje znanja o rimskoj materijalnoj ostavštini na području Hrvatske u kontekstu upravnog uređenja, infrastrukture, gospodarstva, trgovine, kulture, religija ali i čuvanja i prezentacije.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 235567
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski