Upoznavanje s ključnim pojmovima i teorijskim pristupima polju adolescentske književnosti te uspostavljanje odnosa s književnim poljem kao takvim te poljem dječje književnosti. Upoznavanje s povijesnim razvojem hrvatske adolescentske književnosti što je u uskoj vezi s „izumom“ adolescencije u 20. stoljeću uslijed međupovezanih društvenih, ekonomskih i kulturnih promjena. Specifičnu dinamiku adolescentske književnosti povezati s drugim medijima adolescentske kulture, kao što su glazba, film, strip, televizija i internet.


Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 235631
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski