Predmet se bavi poviješću hrvatskih zemalja pod osmanskom vlašću u razdoblju od kraja 15. stoljeća do kraja 18.  stoljeća. Svrha predmeta je proširiti spoznaje studenata o povijesnoj ulozi  Osmanskog Carstva u hrvatskoj povijesti te produbiti znanja o povijesti onih dijelova hrvatskog povijesnog prostora koji su došli pod vlast Osmanlija.Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 235646
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski