Na predavanjima se daje pregled jezičnih osobitosti karakterističnih za većinu europskih i posebno za hrvatski srednjovjekovni latinitet. Uz povijesno-kulturni kontekst, prikazuju se i najzastupljeniji žanrovi te reprezentativni autori i djela srednjovjekovne latinske književnosti; na seminarima se čitaju tekstovi različite provenijencije, datacije i književne vrste napisani na srednjovjekovnom latinskom; upoznaje se srednjovjekovna rukopisna kultura, tipovi latiničkoga pisma i osnove paleografije i diplomatike.


Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 51433
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski