Spontano, tečno i precizno izražavanje, razvijanje pragmatičke kompetencije, primjena usvojenog gramatičkog gradiva, struktura i leksika radi postizanja visoke razine poznavanja francuskog jezika. Razvijanje sposobnosti uočavanja i otklanjanja pogrešaka te razvijanje vještina samostalnog učenja.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117518
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski