Spontano, tečno i precizno izražavanje, korištenje jezika u profesionalne svrhe, razvijanje sociolingvističke i pragmatičke kompetencije, primjena usvojenog gramatičkog gradiva, struktura i leksika radi postizanja vrsne razine poznavanja francuskog jezika. Razvijanje sposobnosti uočavanja razlika među jezicima, interferencija među jezicima, uočavanja i otklanjanja pogrešaka. Razvijanjesposobnosti samovrednovanja i vještina samostalnog učenja i usavršavanja. 

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117523
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski