Književnost prve polovice 19. st. presudna je za uspostavu novije i za konstituiranje kanona starije hrvatske književnosti. Upoznavanje sa žanrovskom slikom preporodnoga razdoblja važno je kako bi se osvijestila načela i značajke cjelokupne hrvatske književnosti (odnos prema tradiciji i europskome kontekstu kao i specifični kulturalni i diskurzivni mehanizmi oblikovanja nacionalnoga identiteta).
Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 52704
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski