U okviru kolegija izlažu se i na tekstovima analiziraju osnovne značajke kulturno-povijesng konteksta u kojem se zbiva oblikovanje sociologije kao znanosti o društvu. Pokazuju se bitne ideje o njezinom predmetu, metodama i specifičnostima u odnosu na druge znanosti. Izlaže se i analizira geneza tih ideja u djelima glavnih klasičnosocioloških mislilaca, kako bi se shvatilo zašto sociologija postaje ključnom znanošću za razumijevanje modernosti i zašto ona dobija svoje mjesto u institucionalno-akademskoj strukturi modernih znanja.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 51308
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski