Izborni kolegij na diplomskom studiju za nastavnička usmjerenja. Cilje kolegija je pripremiti buduće nastavnike za sve izazove njihovog zanimanja koje je izrazito govorno. Studenti će tijekom seminara i vježbi dobiti potrebna znanja i upute za uspješnije govorno djelovanje u sklopu svoje profesije. Nastavnici fonetičari će im, između ostaloga, pomoći da osvijeste izgovorna odstupanja od standarda ili izgovorne mane kao i ukazati na važnost zdravoga i ugodnog glasa. Posebna pozornost posvetit će se monološkim i dijaloškim govornim vrstama potrebnim za nastavničko zanimanje. Uvježbavat će se govori u instruktivnoj strategiji, slušanje i procjena tih govornih nastupa, sastavljanje i izvođenje svečanih prihodnih govora, organiziranje, vođenje i sudjelovanje na sastanku.
D razina studija, 4 ECTS
Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 120101
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski