Na predmetu studenti zajednički čitaju i analiziraju odabrane tekstove iz teorije umjetnosti. Svaki student obavezan je izvršiti jedan samostalni zadatak (u vidu eseja, seminarskog rada, kustoskog prijedloga, likovne kritike itd.) koji će koristiti najmanje jedan od teorijskih okvira koji su predhodno analizirali. 

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 170238
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski