Kolegij Zaštita i očuvanje prostorne i graditeljske baštine upoznaje studente s međunarodnim i nacionalnim stručnim i pravnim okvirom i praksama zaštite i očuvanja prostorne i graditeljske baštine. Naglasak se stavlja na kulturne krajolike/krajobraze, male povijesne gradove, povijesna ruralna naselja i (tradicijsku/vernakularnu) arhitekturu. Promicanjem integralnih pristupa baštini obrađuju se i oni aspekti svakodnevice, gospodarstva te nematerijalne, pokretne i prirodne baštine koji su s navedenim pojavama usko povezani. Cilj je studente upoznati s osnovnom terminologijom, stručnim i etičkim načelima i standardima, razvojem konzervatorske teorije i prakse, ulogama i suvremenim izazovima stručnjaka uključenih u procese i projekte zaštite i očuvanja prostorne i graditeljske baštine (istraživanje, izrada dokumentacije, valorizacija, registracija, zaštitni radovi, prezentacija i interpretacija, obrazovanje, popularizacija). U predavanjima i seminarima analiziraju se brojni primjeri dobre prakse te aktualni pristupi i projekti iz domaćeg i međunarodnog konteksta.


Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 250769
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski