Kognitivizam je smjer u lingvistici koji je nastupio nakon strukturalizma. Promjena filozofije jezika dovela i do promjena pristupu prevodilačkoj djelatnosti. Kroz analizu osnovnih postavki kognitivne semantike i kognitivne gramatike postat će jasan kognitivni pristup činu prevođenja. Putem analize prevedenih djela studenti će uočiti razlike nastale zbog različitog pristupa samome činu prevođenja, prije svega pristup prevođenju kulture s jedne strane i gramatičkih kategorija s druge.