Cilj kolegija je upoznati studente s važnom ulogom politike kako u nastanku srednjovjekovne umjetnosti, tako i u njezinoj percepciji i interpretaciji od početaka formiranja povijesnoumjetničke discipline do današnjih dana. Na odabranim primjerima srednjovjekovne graditeljske baštine i vizualnih umjetnosti s prostora kontinentalne i jadranske Hrvatske studenti će se upoznati s problematikom teorije i povijesti discipline te očuvanja kulturne baštine, kao i istaknutijim istraživačima, institucijama te izložbenim i istraživačkim projektima relevantnim za razmatranu temu. Također, posebna pozornost bit će usmjerena i na ulogu medija u politizaciji srednjovjekovne umjetnosti i njenom poimanju u široj javnosti.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 250757
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: ljetni