Kolegij obuhvaća pregled modela evolucije čovjeka, osnovne značajke materijalnih kultura, promjene okoliša, glavna nalazišta, temeljne spoznaje o tipovima staništa te strategijama preživljavanja na prostoru Afrike, zapadne Azije i Europe, s posebnim naglaskom na hrvatska nalazišta tijekom paleolitika i mezolitika. Studenti stječu kompetencije kroz diskusiju, usmena izlaganja i pismene radove. Sastavni je dio kolegija Paleolitički lovci i sakupljači + Paleolitik i mezolitik Hrvatske (PD, 6 ECTS).