Kolegij upoznaje polaznike s temama i problemima koji se odnose na obrazovanje i funkcioniranje školskih sustava unutar različitih socijalnih okruženja. Povezujući obilježja suvremenog društva i kulture s obrazovanjem, stječe se temeljno razumijevanje mnogih ključnih socijalnih procesa i fenomena u području školovanja. Analizirajući socijalne uvjete obrazovanja, refleksiju školstva na stratifikacijski sustav, socijalni ustroj obrazovnih institucija te različite koncepcije i trendove u obrazovanju, polaznici će lakše uočiti moguće probleme u procesu obrazovanje te jasnije sagledati socijalne posljedice nastavničkog rada a što u konačnici pridonosi njihovoj većoj kompetentnosti za nastavničku ulogu.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 120102
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: ljetni