Izborni predmet na preddiplomskom studiju fonetike s ciljem osposobiti studente za uočavanje izgovornih pogrešaka i samostalan rad na njihovu ispravljanju.


Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 52722
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski