Osoba Božene Nĕmcove jednako kao i njezino djelo neprekidno iznova potiče zanimanje češkoga čitateljstva i stručnih krugova. To se zanimanje periodički obnavlja i svaki put ga oblikuju nova aktualna idejna i teorijska strujanja u češkoj sredini, ponekad vodeći u žučne diskusije u kojima se kristaliziraju različiti stavovi o češkoj kulturi. Odavno je jasno da recepcija djela Božene Nĕmcove daleko premašuje okvire samoga djela te u središtu zanimanja ovoga kolegija jest pitanje na koji se način i u kojem smjeru ti okviri premašuju.

Razina: D

ECTS: 4

Razina studija: diplomski
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski