Cilj kolegija: Upoznavanje s temeljnim problemima epistemologije znanstvenih istraživanja u društvenim znanostima, te razumijevanje temeljnih principa teorijskog i empirijskog znanja, teorijskog rada, odnosa teorijskog i istraživačkog rada, kao i problematike napredovanja društvenih znanosti.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Kolegij je dio kompleksnog studija sociološke metodologije.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 118206
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski