Cilj kolegija: Upoznavanje sa problemima izgradnje simulacijskih modela i artificijenlih društava.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Kolegij je dio kompleksnog studija sociološke metodologije.

Razina studija: ostalo
Semestar: zimski