Definiranje terminologije akustičkog opisa, određenje jedinica koje prate akustički opis te analiza prikazivanja zvuka (dijagramiranje). Ovladava se čitanjem spektrograma govornog zvuka, te akustičkom analizom hrvatskoga standardnog govora.

Razina studija. PD

ECTS: 6

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 35850
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski