Specifičnost je antropološke arheologije da predmet njezinog izučavanja - ljudsko ponašanje u prošlosti - ne podliježe neposrednom opažanju. Kako arheolozi iz statičkih materijalnih ostataka grade dinamičnu sliku prošlosti? Odgovor na ovo pitanje traži se kroz seminarsku diskusiju vezanu uz određeni problem, odabranu temu, metodologiju, grupu tehnika ili područje istraživanja.

Teme seminara mijenjaju se iz semestra u semestar, te uključuju (između ostalog) sljedeće: priroda arheološkog "zapisa” i "čitanje” materijalne kulture; tehnike lociranja i analize arheoloških nalazišta; tipologija i klasifikacija elemenata materijalne kulture; vrijeme i kronometrijske tehnike u antropološkoj arheologiji; arheologija društvene organizacije lovno-sakupljačkih, "seoskih” i hijerarhijskih društava; rekonstrukcija prirodne okoline u prošlosti; rekonstrukcija strategija preživljavanja i prehrane; arheologija proizvodnih postupaka (tehnologije); arheologija dodira i razmjene; arheologija nastambi, naselja i sustava naseljavanja; stil i informacija u antropološkoj arheologiji; arheologija pogrebnog rituala; arheologija svijesti, umjetnosti i religije.

Pripreme za svaku seminarsku diskusiju sastoje se od čitanja unaprijed zadanih članaka iz stručnih časopisa, ili poglavlja iz knjiga. Od svakog studenta očekuje se da tijekom semestra bar dva puta ukratko referira pročitane članke. Ovisno o praktičnim mogućnostima, studenti pored seminarske diskusije mogu imati i vježbe na kojima rade s arheološkim materijalom. Taj se rad sastoji od prikupljanja i analize podataka. Na kraju semestra svaki student mora izraditi i predati pisani seminarski rad vezan uz tematiku seminarskih diskusija ili praktičnog rada.

Razina studija: D

Broj ECTS bodova: 3

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 125366
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski