Kolegij se sastoji od predavanja i vježbi. Na predavanjima se obrađuju sljedeće teme: institucije Europske unije i njihovo funkcioniranje, povijest EU-a zajedničke politike i aktivnosti, pravna stečevina EU-a, prevođenje za institucije Europske unije, ostale medjunarodne organizacije (Svjetska banka, MMF, UN, OESS).
Na vježbama studenti prevode reprezentativne primjere tekstova kakve bi mogli prevoditi u svom budućem radu, primjerice zakonodavne dokumente Europske unije, dokumente hrvatskog zakonodavstva, odluke, izvješća, brošure, webstranice itd. Studenti se upoznaju s relevantnim tiskanim i elektroničkim resursima te sastavljaju vlastite glosare terminologije. 

Razina studija: D

ECTS: 5Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 124214
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: ljetni