Ciljevi i očekivani ishodi kolegija:
Upoznati osnovne procese u selu tijekom druge hrvatske modernizacije. Predmetna nastava omogućuje studenti/ca/ma stjecanje dodatnih teoretskih i empirijskih znanja iz područja posebne sociologije, koja će pridonijeti boljem razumijevanju socijalnih promjena u prostornoj organizaciji društva u ruralnoj prošlosti i suvremenosti. Osim znanja o teoretskim pristupima stječu se i konkretna znanja o sociokulturnim obilježjima ruralnog društva, posebno hrvatskog. Polaznici postižu veću stručnu kompetentnost u tumačenju društvenih promjena i ruralnog razvoja, te u sudjelovanju u empirijskim istraživanjima.


Kolegij se predaje na preddiplomskoj razini (PD) i nosi 6 ECTS bodova.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 36880
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski