Kolegij se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela. Studenti se upoznaju s metodama korekcije izgovora s posebnim naglaskom na VT metodu, a u praktičnom dijelu primjenjuju stečeno znanje.

Nakon uspješno završenog kolegija studenti će moći:

  1. Nabrojati metode fonetske korekcije
  2. Odrediti sustav grešaka na temelju kontrastivne analize fonoloških sustava i individualnih karakteristika u izgovoru pojedinca
  3. Odrediti fonetske karakteristike glasova hrvatskoga govora
  4. Primijeniti Verbotonalnu metodu fonetske korekcije na ispravljanje određene greške
  5. Pripremiti materijal za fonetsku korekciju
  6. Prilagođavati materijal za fonetsku korekciju na temelju individualnih potreba pojedinca
  7. Koristit aparat SUVAG LINGUA za fonetsku korekciju
  8. Provesti fonetsku korekciju za ispravljanje određene greške

Razina: PD, ECTS: 4

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 52722
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski