Kvantitativna genetika istražuje utjecaj genetičkih i ne-genetičkih činioca te njihove interakcije na fenotipsku varijabilnost složenih obilježja čovjeka. U ozračju završetka projekta ljudskog genoma koji pruža tek polazište za istraživanja usmjerena ka razumijevanju genske determinacije morfoloških, funkcionalnih, razvojnih i svih drugih adaptivnih osobina čovjeka ovaj kolegij omogućava studentima antropologije upoznavanje s osnovnim terminima i metodologijama koje se koriste u suvremenim genetičkim istraživanjima. Stečena znanja omogućiti će studentima razumijevanje dosega i uloge gena a time i dosega i uloge ne-genetičkih čimbenika u razvoju morfoloških, fizioloških, kognitivnih i psiholoških karakteristika čovjeka.

PD

ECTS: 3