Cilj kolegija je upoznati studente antropologije s osnovnim pojmovima i matematičkim modelima koji se primjenjuju u populacijskoj genetici što je nužni temelj za razumijevanje mehanizama koji dovode do promjene učestalosti gena u populaciji. Po završenom kolegiju, studenti će raspolagati osnovnim metodama mjerenja populacijske raspodjele učestalosti gena, poznavati načine na koji učestalosti gena odražavaju evolucijski razvoj, adaptaciju kao i povijesno-migracijska kretanja stanovništva a stečena znanja će osigurati bolje razumijevanje razmjera i uzroka biološke raznolikosti prisutne u ljudskoj vrsti što će studentima omogućiti da se razviju u kompetentne sudionike antropoloških rasprava i znanstvenih istraživanja.

PD

ECTS: 5

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 66815
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski