U ovom se kolegiju iznose osnovne činjenice o genetskoj klasifikaciji jezika svijeta, o raspodjeli jezične raznolikosti na kontinentima i o jezično-političkoj situaciji u državama svijeta.


Silab i više informacija dostupni su u sustavu Theta: https://theta.ffzg.hr/ECTS/Predmet/Index/2246.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 184250
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski