Odabirom jednog od reprezentativnih djela iz jednog od triju teorijskih rodova (žanrova) u sociologiji (velika teorija, socijalna teorija i sociološka teorija u užem /postpozitivističkom/ smislu), uz izbor iz druge odgovarajuće teorijske literature, prikazuju se i objašnjavaju funkcije teorije u sociologiji, empirijsko istraživanje vođeno teorijom, uloga metateorijske razine, odnosi između paradigmi i teorija, primjeri multiparadigmatičnosti, elementi formalne teorije, teorijski realizam, te drugi bitni aspekti izgradnje teorije koja je izvorno, kao način formuliranja teorijskih problema, iznesena u djelu Arthura Stinchcombea, ali pretežno na formalan način, da bi se kasnije razvila i u drugim smjerovima, odnosno teorijskim rodovima.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 51339
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski