Unutar ovoga kolegija koji pripada širem području istraživanja razumijevanja jezika, obradit će se aktualni modeli i metode prepoznavanja govorene i pisane riječi, prepoznavanje izolirane riječi i riječi u povezanom govoru te različiti efekti koji na uspješnost njena prepoznavanja utječu – učestalost upotrebe riječi, kontekst, značenjski faktori. U prepoznavanje riječi proanalizirat će se različite dimenzije riječi, odnosno reprezentacije riječi, njezin fonetski i fonološki oblik, njene morfološke karakteristike.
Razina studija: ostalo
Semestar: zimski