Kolegij svojim nazivom obuhvaća široko psiholingvističko područje istraživanja najrazličitijih vidova jezičnih upotreba, ali se, za razliku od preddiplomskoga kolegija Prepoznavanje riječi u kojem je težište na receptivnim aspektima jezičnih upotreba (tj. jezičnoj percepciji – identifikaciji fonema, prepoznavanju riječi i razumijevanju većih jezičnih iskaza), više koncentrira na proizvodne aspekte jezičnoga procesiranja. Polazeći od ideje da je mentalni leksikon konstrukt koji obuhvaća leksičke reprezentacije i procese njihovih upotreba, studenti će se upoznati s različitim metodama istraživanja mentalnoga leksikona, najpoznatijim modelim mentalnoga leksikona i izvorima iz kojih se prikupljaju empirijski podaci o mentalnom leksikonu kao što su - govorne pogreške u normalnom govoru i u govoru afazičara, jezične upotrebe bilingvalnih osoba te jezične upotrebe djece. Kolegij obuhvaća teorijsko i praktično upoznavanje s odabranim različitim vidovima pristupa mentalnom leksikonu.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 124365
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski