Organizacija znanja i klasični sustavi za organizaciju (klasifikacijske sheme), preispitivanje, reorganizacija ili izgradnja novih. Izgradnja strukturiranih i formaliziranih rječnika, razvoj semantičkog Weba. Sustavi za organizaciju i vrednovanje sustava. Sustavi za organizaciju znanja u knjižnicama, arhivima, muzejima. Rječnici, tezaurusi, taksonomije, folksonomije.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 124350
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski