Upoznavanje studenata s najvažnijim književnoteorijskim školama i pojmovima.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 35957
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski